Publicatiedatum
09.12.2020

Vergoeding van insulinepompen en glucosesensoren

Insulinepompen en glucosesensoren worden in Nederland vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde criteria voldoen. Deze vergoedingscriteria zijn opgesteld door zorgverzekeraars en belangenverenigingen onder leiding van de Nederlandse Diabetes Federatie en vastgelegd in een consensusdocument. Hieronder leggen we uit wat deze criteria zijn.

Voor producten zoals bloedglucosemeters en dergelijke gelden andere voorwaarden. Bekijk daarvoor het reglement hulpmiddelen van je zorgverzekering.

Vergoeding insulinepomptherapie

In overleg met je behandelaar wordt een insulinepomp eenmaal per vier jaar vergoed als je voldoet aan een of meerdere van onderstaande criteria: 

 • Slechte regulatie van glucosewaarden, flinke schommelingen van glucosewaarden, onafhankelijk van HbA1c
 • Grote schommelingen in glucosewaarden
 • Dawn fenomeen
 • Regelmatige en ernstige hypoglycemieën
 • Nachtelijke hypoglycemieën
 • Hypoglycemie unawareness
 • Zwangerschap en zwangerschapswens
 • Dagelijks wisselend leefpatroon en met spuiten niet te reguleren (bv wisselende diensten, vrachtwagenchauffeur)
 • Complicaties ten gevolge van je diabetes
 • Ernstige insuline resistentie
 • Allergie voor (middel)langwerkende insulines

Let op! Voor patchpompen Omnipod DASH® en TouchCare Nano geldt de vergoeding alleen bij een insulinegebruik van maximaal 200 eenheden per 3 dagen. Voor patchpump GlucoMenDay PUMP geldt de vergoeding alleen bij een insulinegebruik van maximaal 200 eenheden per 3,5 dag. Alleen bij de Equil patchpomp is geen beperking ten aanzien van het aantal eenheden insuline per 72 uur.

Vergoeding sensortherapie

In overleg met je behandelaar kom je in aanmerking voor sensortherapie als je voldoet aan een of meerdere van onderstaande criteria: 

Vergoeding CGM

 • Kinderen onder de 18 jaar met diabetes type 1
 • Adolescenten die voor hun 18e levensjaar CGM gebruikten en 18 jaar zijn geworden
 • Volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c boven de 8% of 64 mmol/mol gedurende 4 achtereenvolgende kwartalen)
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2)
 • Vrouwen met een zwangerschapswens met een preconceptionele diabetes type 1 en 2 die insuline gebruiken
 • Patiënten met diabetes type 1 die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of ongevoelig zijn om hypoglykemieën waar te nemen (hypo-unawareness)

Hoeveel sensoren en teststrips er precies vergoed worden, is afhankelijk van je zorgverzekeraar. 

Vergoeding FGM

 • Patiënten met diabetes type 1, met uitzondering van patiënten die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of ongevoelig zijn om hypoglykemieën waar te nemen (hypo-unawareness). Deze patiënten zijn door het Zorginstituut uitgesloten van FGM ivm een veiligheidsrisico.      
 • Patiënten met type 2 met een intensief insulineschema die minimaal 4x per dag insuline spuiten
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken, maar geen intensief insulineschema hebben
 • Vrouwen met zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken, maar geen intensief insulineschema hebben

Hoeveel sensoren en teststrips er precies vergoed worden, is afhankelijk van je zorgverzekeraar. 

Motivatie is enorm belangrijk

Je moet reageren op alarmen en weten hoe je glucosewaarden van de sensor kunt gebruiken om je diabetesregulatie bij te sturen. Er gaat dus altijd educatie aan vooraf: eerst door de behandelaar en op het moment van starten ook door de fabrikant van de sensor. Daarnaast is het belangrijk dat je regelmatig samen met je behandelteam naar de gegevens kijkt, zodat je eventueel instellingen aan kunt passen.

Duidelijk doel sensortherapie

De zorgverzekeraar stelt dat er een duidelijk doel moet zijn om een sensor te gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld het verminderen van het aantal hypo’s en hypers zijn, het verbeteren van de Time in Range of het HbA1c, het voorkomen van complicaties op de lange termijn, het verminderen van vermoeidheid en stress of het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Maar ook een optimale voorbereiding op een zwangerschap of het terugkrijgen van hypo-awareness (waarbij je hypo’s weer leert voelen) zijn duidelijke behandeldoelen. Wat het doel is, bepaal je samen met je behandelteam.

Stopcriteria sensortherapie

Naast criteria om te mogen starten, zijn er ook criteria om te moeten stoppen met de sensor. Niet zorgvuldig omgaan met de materialen, afspraken niet nakomen, het niet halen van de behandeldoelen die samen met het behandelteam zijn opgesteld en het niet delen van de gegevens met het behandelteam of het verliezen van de motivatie kan ervoor zorgen dat de aanvraag niet wordt verlengd of wordt ingetrokken.

Sensor niet vergoed, wat nu?

Is je verzoek om sensorvergoeding afgewezen, maar denk je dat je toch in aanmerking zou moeten komen? Dan kun je dit melden bij je zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk om op eigen kosten een sensor aan te schaffen. Daarvoor neem je rechtstreeks contact op met de fabrikant van de sensor.

Meer informatie? Vraag het gratis magazine aan! 

In ons magazine lees je meer achtergrondinformatie over insulinepompen en glucosesensoren. We sturen het graag naar je op!

Magazine aanvragen