Publicatiedatum
09.12.2020

Wie komt in aanmerking voor een sensor?

In het consensusdocument zijn startcriteria vastgelegd voor patiënten die een sensor willen gebruiken. Hier leggen we uit wat de criteria zijn.

Startcriteria CGM

  • Kinderen onder de 18 jaar met diabetes type 1
  • Adolescenten die voor hun 18e levensjaar CGM gebruikten en 18 jaar zijn geworden
  • Volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c boven de 8% of 64 mmol/mol) (zie onderstaande grijze tekst nummer 5 voor meer uitleg) 
  • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2)
  • Vrouwen met een zwangerschapswens met een preconceptionele diabetes type 1 en 2 die insuline gebruiken
  • Patiënten met diabetes type 1 die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of ongevoelig zijn om hypoglykemieën waar te nemen (hypo-unawareness)

Startcriteria FGM

  • Patiënten met diabetes type 1 (zie onderstaande grijze tekst bij nummer 3 voor meer uitleg)        
  • Patiënten met type 2 met een intensief insulineschema die minimaal 4x per dag insuline spuiten (zie onderstaande grijze tekst bij nummer 4 voor meer uitleg)  
  • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken, maar geen intensief insulineschema hebben
  • Vrouwen met zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken, maar geen intensief insulineschema hebben

1 Dit is ter beoordeling aan het behandelteam van de patiënt conform het consensusdocument.
2 Het aanvraagformulier CGM is geldig vanaf het moment van overheveling van deze diabeteshulpmiddelen naar de aanspraak hulpmiddelenzorg.
3 Verzekerden met diabetes type 1, die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of ongevoelig zijn om hypoglykemieën waar te nemen (hypo-unawareness) zijn eerder door het Zorginstituut uitgesloten van FGM ivm een veiligheidsrisico.
4 Definitie intensief insulineschema van het consensusdocument: “een viermaal daags insuline schema (basaal-bolus)”
5 Definitie opgenomen in het consensusdocument: “Onder blijvend hoog wordt verstaan 4 achtereenvolgende kwartalen >8% of >64mmol/mol.”

Flash Glucose Monitoring (FGM) zit sinds 2018 in de basisverzekering en in 2019 zijn de indicaties hiervoor uitgebreid. Continu Glucose Monitoring (CGM) is altijd vanuit de MSZ (medisch-specialistische zorg) vergoed, oftewel vergoed uit het ziekenhuisbudget. Vanaf januari 2021 verandert dat: dan wordt CGM vanuit de basisverzekering vergoed. Voldoe je aan de indicatiecriteria, dan wordt de sensor vergoed uit de hulpmiddelenovereenkomst die de leverancier met de zorgverzekeraar heeft afgesloten.

De motivatie van een patiënt is enorm belangrijk. Je moet reageren op alarmen en weten hoe je glucosewaarden van de sensor kunt gebruiken om je diabetesregulatie bij te sturen. Er gaat dus altijd educatie aan vooraf: eerst door de behandelaar en op het moment van starten ook door de fabrikant van de sensor. Daarnaast is het belangrijk dat je regelmatig samen met je behandelteam naar de gegevens kijkt, zodat je eventueel instellingen aan kunt passen.

Wat is het doel?

De zorgverzekeraar stelt dat er een duidelijk doel moet zijn om een sensor te gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld het verminderen van het aantal hypo’s en hypers zijn, het verbeteren van de Time in Range of het HbA1c, het voorkomen van complicaties op de lange termijn, het verminderen van vermoeidheid en stress of het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Maar ook een optimale voorbereiding op een zwangerschap of het terugkrijgen van hypo-awareness (waarbij je hypo’s weer leert voelen) zijn duidelijke behandeldoelen. Wat het doel is, bepaal je samen met je behandelteam.

Stopcriteria

Naast criteria om te mogen starten, zijn er ook criteria om te moeten stoppen met de sensor. Niet zorgvuldig omgaan met de materialen, afspraken niet nakomen, het niet halen van de behandeldoelen die samen met het behandelteam zijn opgesteld en het niet delen van de gegevens met het behandelteam of het verliezen van de motivatie kan ervoor zorgen dat de aanvraag niet wordt verlengd of wordt ingetrokken.

Niet vergoed, wat nu?

Is je verzoek om sensorvergoeding afgewezen, maar denk je dat je toch in aanmerking zou moeten komen? Dan kun je dit melden bij je zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk om op eigen kosten een sensor aan te schaffen. Daarvoor neem je rechtstreeks contact op met de fabrikant van de sensor.

Meer informatie? Vraag het gratis magazine aan! 

In ons magazine lees je meer achtergrondinformatie over insulinepompen en glucosesensoren. We sturen het graag naar je op!

Magazine aanvragen