Kieswijzer

Kom je per drie dagen
boven de 200 eenheden insuline uit?


(basaal & bolus)