Publicatiedatum
14.12.2020

Wat is basaal insuline?

Bij het gebruik van een insulinepomp wordt er snelwerkende insuline toegediend. Basaal heeft met de hoeveelheid insuline die je per uur toegediend krijgt te maken. Deze is afgestemd op jouw persoonlijke behoefte. Die persoonlijke hoeveelheid heet het profiel, patroon of programma. Dat verschilt per pomp.

Waarom basaal insuline toedienen?

Het toedienen van basaal insuline gebeurt per uur en is ingesteld op de behoefte per tijdsblok. ’s Middags heb je bijvoorbeeld meer insuline nodig dan in de avond na het eten. De dosering wordt geleidelijk over het uur verdeeld. Omdat het gedoseerd wordt toegediend in plaats van in één spuit is de glucosewaarde beter te reguleren.

Basaalprofiel

Het prettige aan een basaalprofiel is dat het is afgestemd op jouw insulinebehoefte. Dat gebeurt door middel van glucosemeting of de Continu Glucose Meting (CGM). In het weekend of in vakanties heb je een ander dagritme dan op een normale werkdag. Daar kun je een ander basaalprofiel voor instellen. Zo krijg je in iedere situatie precies de hoeveelheid insuline die jij nodig hebt.

Nadeel snelwerkende insuline

Met snelwerkende insuline kan er sneller ontregeling van de glucosewaarde optreden. Bijvoorbeeld wanneer de naald niet goed zit of er een verstopping optreedt. Omdat er geen langwerkende insuline in het lichaam aanwezig is. Vraag je behandelaar wat je in deze situatie moet doen.

Tijdelijke basaal dosering

Soms is het basaalprofiel niet voldoende om de glucosewaarden te reguleren. Bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is of bij fysieke inspanning. Dan maak je gebruik van tijdelijke basaaldosering om de dosering beter te reguleren. Voor een bepaalde tijd krijg je een hogere dosering als je ziek bent. Of juist een lagere dosering wanneer je sport.

Je stelt vooraf de tijd in waarin de tijdelijke dosering toegediend wordt, deze kun je eerder annuleren of onderbreken. Soms moet je bevestigen dat tijdelijk basaal beëindigd is om weer naar gewone dosering te gaan.

Meer weten over extra doseringen?

Meer informatie? Vraag het gratis magazine aan! 

In ons magazine lees je meer achtergrondinformatie over insulinepompen en glucosesensoren. We sturen het graag naar je op!

Magazine aanvragen