Wat is het verschil tussen FGM en rt-CGM?

Datum

Kenmerkend voor sensortechnologie is dat de glucosewaarden worden gemeten in het interstitiële vocht (de vloeistof tussen de cellen onder de huid).

Op dit moment kan een globaal onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van sensortechnologie: Continue Glucose Monitoring (CGM) en Flash Glucose Monitoring (FGM). De CGM-sensor meet continu de glucosewaarden. Deze worden door een zender, die gekoppeld is aan de sensor, naar een ontvanger gestuurd. De ontvanger is een insulinepomp, aparte ontvanger of een app op de mobiele telefoon waarop de actuele glucosewaarden worden weergegeven. Bij hoge of lage glucosewaarden worden (voorspellende) alarmen gegeven.

Ook bij FGM worden de glucosewaarden continu gemeten, maar deze worden pas zichtbaar als de sensor met de ontvanger of app op de telefoon wordt gescand. Het huidige FGM-systeem heeft optioneel instelbare alarmen. Er zijn 3 soorten alarmen: bij hoge en lage glucosewaarde of bij signaalverlies.

(Bron: Consensus document CGM/FGM).

Meer informatie? Vraag het gratis magazine aan! 

In ons magazine lees je meer achtergrondinformatie over insulinepompen en glucosesensoren. We sturen het graag naar je op!

Magazine aanvragen